Microtialı çocuklarda yapılması gerekli tetkit ve testler nelerdir?

featured image

İşitme testleri

Tüm microtia olgularında kapsamlı radyodiagnostik ve odyolojik incelemeler yapılarak orta ve iç kulak yapısı ve fonksiyonları değerlendirilmelidir. Her doğan çocuk mutlaka ilk ayını doldurmadan işitme testinden geçmelidir. İşitme tarama testi tercihen çocuğun doğduğu hastaneden ayrılmasından önce yapılmalıdır. İki çeşit test yöntemi vardır: Otoakustik emisyon (OAE) ve uyarılmış işitsel beyin sapı cevabı (BERA).

Her iki test de yapılmadan önce bebeğin beslenmiş ve huzurlu olması gerekir. Bebek tercihen uyumalıdır. Testlerin ikisi de acı vermez ve zararsızdır.

Hangi testin yapılacağına odyoloji uzmanı veya doktor karar verir. Bazen biri, bazen her ikisi de yapılabilir.

Her iki test de odyoloji uzmanları veya bu konuda yetiştirilmiş odyometristler tarafından yapılmalıdır.

High Resolution CT (YRBT) - Yüksek çözünürlüklü BT

Genelde tek taraflı konjenital aural atrezili olgularda BT tetkiki temporal kemik yapılarının yeterli gelişmesine izin vermek için 4 veya 5 yaşına kadar ertelenir.

Bilateral KAA olgularında mümkün olan en erken dönemde yapılmalıdır.

Goldenhar benzeri tablo varsa 3 Boyutlu tomografi, cervical grafiler vb. genetik inceleme ebeveynin talebi üzerine yapılabilir.