Microtia neden oluşur?

featured image

Bütün doğumsal anomalilerde olduğu gibi microtialı bir bebek doğduğunda ebeveynler “biz ne yaptık da başımıza bu geldi” sorusunu kendilerine sorarlar. Çocuklarının durumuyla ilgili suçluluk duyma veya birbirlerini suçlama eğilimleri olabilir. Oysa anne, babanın kendilerini veya birbirlerini suçlamasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Zira microtia’nın tam olarak neden olduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değildir.

Kulaklar normal olarak hamileliğin ilk 3 ayında gelişimini tamamlayan yapılardır. Microtia bu süreçte, yani embriyonal dönemde yaşanan bazı durumlar sonucu ortaya çıkan bir gelişme bozukluğudur. Bu dönemde geçirilen kızamıkcık gibi enfeksiyonlar veya alınan bazı ilaçların microtia’ya yol açabileceği biliniyor.

Oluşma mekanizması ile ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen bilgiler ışığında bu durumun kulak bölgesinin kan dolaşımını sağlayan ana damar olan Stapedial Arter’in yetersiz kalması nedeniyle oluştuğuna inanılsa bile, bu damarı etkileyen faktörler henüz netlik kazanmamıştır.