Genetik bir hastalık mıdır?

featured image

En çok sorulan soruların başında, bu durumun genetik olup olmadığı yani kuşaktan kuşağa aktarımının söz konusu olup olmadığıdır. Kendisinde microtia olan bir insanın bu durumu çocuğuna geçirme riski oldukça düşük (sadece %5) olmasına rağmen, bazı hastalarda ailesel bir yatkınlıktan söz edilebilir. Gerek literatürde yer almış gerekse de kliniğimize başvuran hastalarımızda benzeri durumları gözlemlediğimiz aileler var. Bu kişilerde ailesel olarak bir microtia geninden bahsetmek mümkündür ve böyle ailelerde akraba evlilikleri, hastalığın ortaya çıkma riskini artıracaktır.