Daha Önce Başka Bir Yerde Ameliyat Olmuş ve Başarısız Olunan Hastalar İçin de Bir Çözüm Var Mıdır?

featured image

Bu tür çok hasta görmekteyiz malesef. Defalarca ameliyat edilmiş ve kaburgaları tüketilmiş, bölge derisi tamamen harcanmış ve sonuçta normal bir kulağa hiç benzemeyen şekilsiz bir doku ile kalmış çok hasta görüyoruz.

Dr. Mutaf International Microtia Clinic bünyesinde bu hastalar için de çözümler önerebilmekteyiz. Bu hastalarda eğer komşu damarsal yapılar korunmuş ise kulak üzerindeki saçlı deri altında bulunan “temporal fasya” adı verilen zarımsı bir yapı kaldırılarak kıkırdak iskelet üzerine sarılır. En dışa ise yine saçlı deriden, iz kalmayacak şekilde ve kılsız olarak alınan bir deri yaması sarılarak kulak kepçesinin deri örtüsü sağlanır. Bu yaklaşımda hayati öneme sahip olan Temporal Fasya, hem içteki kıkırdağın hem de dıştaki deri yamasının beslenmesini sağlar. Bir süre sonra neovaskülarizasyon ile her iki doku temporal fasciadan kanlanmaya başlar.

Tabii bu kadar kompleks üç ayrı dokunun üzerinde kulak kıvrımlarının oluşturulması çok maharet isteyen bir işlem olup, tüm titizliklere rağmen hastaya ait önceden ölçülemeyen faktörler nedeniyle oluşturulan kıvrımların, kıkırdağın kısmen ya da tamamen erimesi sonucunda kaybolması riski vardır. Tüm bu nedenler kulak rekonstrüksüyonunu en zor konulardan biri haline getirmektedir. Dr. Mutaf tüm bu olasılıkları hastanın ailesiyle yüz yüze ve ayrıntılarıyla konuşarak hangi metodun uygulanacağına karar verir.

İletişim Formu